Memurlara ödenecek yemek ücretleri belli oldu

2024 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişki esasları belirleyen “Devlet Memurlarına Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği”, Resmi Gazete’nin 9 Eylül günü çıkan sayısında yayınlandı. Tebliğnin genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsadığını belirtildi.

Yönetmeliğe göre 2024 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlan personelden yönetmelikte belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınacak. Yönetmelikte yer alan bilgiye göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanıyor. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı ise yemek yiyenlerden alınıyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir